بانك عمران بين المللى - دنیا بازیچه یهود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دنیا بازیچه یهود - نسخه متنی

سید محمد حسینی شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بانك عمران بين المللى

1 ـ ليونارد بى رست، مدير
اقتصادى بانك!

2 ـ ليوبولد جيمله نماينده
(چكسلواكى) در مجلس شوراى اداره!

3 ـ آى يولاك، عضو مجلس
شوراى اداره!

4 ـ اى، ام، جونك نماينده
(هلند) در مجلس شوراى اداره!

5 ـ بى، منديس نماينده
(فرانسه) در مجلس شوراى اداره!

6 ـ جى، ام، برتليس نماينده
(بيروفى) در مجلس شوراى اداره!

7 ـ ام، ام، مندلس سكرتر
بانك عمران جهانى!

8 ـ وى، ابراموفيچ نماينده
(يوگسلاوى) در مجلس شوراى اداره!

صندوق نقد
بين المللى

در واقع اين مؤسسه جهانى
ستون اصلى سازمان ملل را تشكيل مى دهد، شخصيّتهاى اين مؤسسه بدين ترتيب
هستند:

1 ـ جوزيف كولد من، عضو
(چكسلواكى) در هيئت اداره!

2 ـ بى، منديس، نماينده
(فرانسه) در هيئت اداره!

3 ـ كميل، كات مدير كل
مؤسسه!

4 ـ (w) كاستر مدير اداره
شعبه (هلند)!

5 ـ لويس رامنيسكى، مدير
اداره شعبه كانادا!

6 ـ لويس آلمتن، معاون مدير
كل!

7 ـ اى، ام، برنستن مدير
شعبه تحقيق و بررسى!

8 ـ ليو، ليفانفال، مشاور
سابق مؤسسه!

9 ـ جوزيف كولد، مشاور سابق
مؤسسه!

مؤسسه
پناهندگان بين المللى

1 ـ مايركوهين، مدير كل شعبه
بهداشت جهانى

2 ـ پيير جاكويسن، مدير كل
اعاده و اسكان پناهندگان.

و ـ مؤسسه
بهداشت جهانى!

1 ـ زت، دوستجمن، رئيس شعبه
فنى!

2 ـ جى، ماير رئيس قسمت
طب!

3 ـ دكتر ام، كودمر رئيس
اداره قسمت طب و ماليّه!

4 ـ اى، زارب رئيس قسمتى از
مؤسسه!

/ 39