پيامبران در نظر يهود - دنیا بازیچه یهود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دنیا بازیچه یهود - نسخه متنی

سید محمد حسینی شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيامبران در نظر يهود

پيامبرانِ (كتاب
مقدس!) دست كم از خدايان آن ندارند مثلاً بعضى آنها:

1
ـ با زنان نامحرم زنا مى كنند، چنانچه به حضرت
داود(ع) نسبت داده اند (17) .

2
ـ با دختران خود زنا مى كنند و به حضرت لوط(ع) نسبت
مى دهند (18) .

3
ـ مردم را فريب مى دهند و آنها را مى كشند و زنهايشان
را به همسرى در مى آورند. اين عمل را هم به حضرت
داود(ع) نسبت مى دهند (19) .

4
ـ با خداوند كشتى مى گيرند، چنانچه به حضرت يعقوب(ع)
چنين نسبت مى دهند (20) .

5
ـ كارهائى را كه خداوند نهى كرده انجام مى دهند،
چنانچه به حضرت سليمان(ع) نسبت داده اند (21) .

6
ـ قلبهايشان به جانب بُت متمايل مى شود، چنانچه
به حضرت سليمان(ع) نسبت مى دهند (22) .

7
ـ براى پرستش بُتها خانه مى سازند و اين مطلب را
نيز به حضرت سليمان(ع) نسبت داده اند (23) .

8
ـ خداوند مى خواهد آنها را بكشد، چنانچه به حضرت
موسى(ع) نسبت مى دهند (24) .

9
ـ ستمكار هستند و به كشتار كودكان و افتادگان وگاوان
و گوسفندان فرمان مى دهند (25) .

10
ـ با خداوند درشتى و خشونت مى كنند، چنانچه اين
موارد را هم به حضرت موسى(ع) نسبت داده اند (26) .

11
ـ سالهاى متمادى بين مردم لخت و پا برهنه راه مى روند،
چنانچه به اشياى پيامبر نسبت داده اند (27) .

12
ـ به گردنهاى خويش بند و يوغ مى گذارند و اين را
هم به ارمياى پيامبر نسبت مى دهند (28) .

13
ـ خداوند فرمانشان مى دهد تا نان آلوده به نجاسات
انسانى بخورند.

14
ـ خداوند به آنها دستور مى دهد كه سر و صورت خود
را بتراشند و اين دو مورد را هم به حزقيال نسبت
داده اند (29) .

15
ـ خداوند امرشان مى كند تا زن زنا زاده را به همسرى
در آورند و گفته اند كه يوشع(ع) چنين كرده است (30) .

16
ـ مردم را به پرستش بُت ترغيب كرده و خود بُت مى سازند،
و مى گويند كه اين عمل را هم هارون(ع) انجام داده (31) .

17
ـ از راه زنا متولّد شده اند، چنانچه به يفتاح
پيامبر(ع) نسبت مى دهند (32) .

18
ـ شراب مى نوشند و مستى مى كنند و به حضرت نوح(ع)
نسبت داده اند (33) .

19
ـ دروغگو هستند، چنانچه به پيامبر سالخورده حضرت
نوح(ع) نسبت مى دهند (34) .

20
ـ و يكى از صفات حضرت يعقوب(ع) را گفته اند كه نبوّت
را به زور از خداوند گرفته است (35) .

اين
است صفات پيامبران و سفراى الهى در نظر عهد عتيق!

آرى
يهود، اين صفات زشت را به پيامبران(عليهم السلام)
نسبت داده تا ميدان گناه براى آنها باز باشد و دامن
خود را از هرگونه آلودگى و معصيتى پاك بنمايند،
تا اينكه اگر زنا كردند، و يا شراب نوشيدند، دروغ
گفتند، عهد و پيمان شكستند كس نتواند به آنها اعتراض
كرده و آنها را سرزنش كند و براى گناه و معصيت آزاد
بوده و تمام نسبت هاى زشت را به فرستادگان خدا
يعنى پيغمبران روا دارند كه اگر كسى متعرّض آنها
شد، بگويند: مگر پيامبران خدا چنين نمى كردند؟!
ما هم اين اعمال را از آنها آموخته و انجام مى دهيم!

ولى
انبياء اولى العزم(عليهم السلام) از نظر عقل و منطق
از همه دروغها و افسانه ها مبرّا و منزّه مى باشند،
زيرا آنها معصوم بوده و هيچ عمل زشتى را انجام نمى دهند.

لازم
است به چند نكته از كتاب عهد عتيق كه در واقع معرّف
خوبى براى يهود است توجّه فرمائيد:

/ 39