فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له كتاب كبير، وله كتاب النوادر، اخبرنا برواياته ابن ابي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني. واخبرنا بها الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم الشعيري.
له كتاب كبير، وله كتاب النوادر، اخبرنا برواياته ابن ابي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني. واخبرنا بها الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم الشعيري. ?لم الشعيري.

/ 1025