فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

124 - محمد بن الحسن بن الوليد القمي، جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به. له كتب جماعة، منها كتاب الجامع، وكتاب التفسير، وغير ذلك، اخبرنا برواياته وكتبه ابن ابي جيد، عنه. واخبرنا بها جماعة، عن احمد بن محمد بن الحسن، عن ابيه. واخبرنا بها جماعة، عن ابي جعفر بن بابويه، عنه. 124 - محمد بن الحسن بن الوليد القمي، جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به. له كتب جماعة، منها كتاب الجامع، وكتاب التفسير، وغير ذلك، اخبرنا برواياته وكتبه ابن ابي جيد، عنه. واخبرنا بها جماعة، عن احمد بن محمد بن الحسن، عن ابيه. واخبرنا بها جماعة، عن ابي جعفر بن بابويه، عنه.

/ 1025