فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - موسى بن بكر. له كتاب، اخبرنا به ابن ابي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن ابن ابي
1 - هو موسى بن اكيل النميري، ذكره الشيخ في رجاله: 314، الرقم: 4662، والنجاشي في رجاله: 408، الرقم: 1086. ظاهر كلام الشيخ ان الراوي لكتاب موسى هو الحسن بن محمد بن سماعة نفسه، وصريح النجاشي انه رواه بواسطة ابن رباط، فلا يبعد سقوط الواسطة عن كلام الشيخ. (*)3 - موسى بن بكر. له كتاب، اخبرنا به ابن ابي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن ابن ابي
1 - هو موسى بن اكيل النميري، ذكره الشيخ في رجاله: 314، الرقم: 4662، والنجاشي في رجاله: 408، الرقم: 1086. ظاهر كلام الشيخ ان الراوي لكتاب موسى هو الحسن بن محمد بن سماعة نفسه، وصريح النجاشي انه رواه بواسطة ابن رباط، فلا يبعد سقوط الواسطة عن كلام الشيخ. (*)/ 1025