فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واخبرنا به ابن ابي جيد القمي، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن احمد ابن محمد، عن ابي عبد الله محمد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي. اخبرنا جماعة، عن ابي المفضل، عن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عنه.
واخبرنا به ابن ابي جيد القمي، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن احمد ابن محمد، عن ابي عبد الله محمد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي. اخبرنا جماعة، عن ابي المفضل، عن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عنه.

/ 1025