فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - أبو سليمان. له كتاب، رويناه بهذا الاسناد عن حميد، عن ابن نهيك، عنه.
1 - هو علي بن الحسين بن علي - كما ذكر الشيخ -، عنونه في الرجال: 452، الرقم: 6418. 2 - ذكره الشيخ في رجاله: 452، الرقم: 6419 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام. 3 - عنونه الشيخ في الرجال: 451، الرقم: 6410. 112 - ذكره الشيخ في رجاله: 346، الرقم: 5177 في اصحاب الكاظم عليه السلام، وكذا النجاشي في رجاله: 455، الرقم: 1235، وكذا البرقي في رجاله، ولعله هو الذي ذكره الكشي في رجاله في ترجمة زرارة بن اعين بعنوان: أبو يحيى الضرير. (*)15 - أبو سليمان. له كتاب، رويناه بهذا الاسناد عن حميد، عن ابن نهيك، عنه.
1 - هو علي بن الحسين بن علي - كما ذكر الشيخ -، عنونه في الرجال: 452، الرقم: 6418. 2 - ذكره الشيخ في رجاله: 452، الرقم: 6419 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام. 3 - عنونه الشيخ في الرجال: 451، الرقم: 6410. 112 - ذكره الشيخ في رجاله: 346، الرقم: 5177 في اصحاب الكاظم عليه السلام، وكذا النجاشي في رجاله: 455، الرقم: 1235، وكذا البرقي في رجاله، ولعله هو الذي ذكره الكشي في رجاله في ترجمة زرارة بن اعين بعنوان: أبو يحيى الضرير. (*)/ 1025