فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 - أبو صباح الكناني، قال ابن عقدة: اسمه ابراهيم بن نعيم 2. له كتاب، اخبرنا به ابن ابي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن احمد ابن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن الفضيل عنه. ورواه صفوان بن يحيى عنه. 19 - أبو صباح الكناني، قال ابن عقدة: اسمه ابراهيم بن نعيم 2. له كتاب، اخبرنا به ابن ابي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن احمد ابن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن الفضيل عنه. ورواه صفوان بن يحيى عنه.

/ 1025