فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 - أبو طالب البصري 5. له كتاب، رويناه بهذا الاسناد عن احمد بن ابي عبد الله، عنه
1 - هو سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي، مر ترجمته، فراجع. 2 - ذكره الشيخ في رجاله: 452، الرقم: 6425، والنجاشي في رجاله: 458، الرقم: 1249 بهذا العنوان. 3 هو محمد بن احمد الجاموراني، عنونه الشيخ في رجاله: 451، الرقم: 6412،: 452، الرقم: 6426. 4 - عنونه النجاشي في رجاله: 456، الرقم: 1239، ظاهر كلام الشيخ ان الراوي لكتابه هو احمد بن ابي عبد الله، وصريح النجاشي انه رواه بواسطة ابيه، وبينهما تهافت. 5 - عنونه النجاشي: 457، الرقم: 1241، مقتضي كلام الشيخ ان راوي كتاب ابي طالب هو احمد بن ابي عبد الله نفسه، وصريح النجاشي ان احمد بن ابي عبد الله يروي كتاب ابي طالب بواسطة ابيه محمد بن خالد. (*)31 - أبو طالب البصري 5. له كتاب، رويناه بهذا الاسناد عن احمد بن ابي عبد الله، عنه
1 - هو سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي، مر ترجمته، فراجع. 2 - ذكره الشيخ في رجاله: 452، الرقم: 6425، والنجاشي في رجاله: 458، الرقم: 1249 بهذا العنوان. 3 هو محمد بن احمد الجاموراني، عنونه الشيخ في رجاله: 451، الرقم: 6412،: 452، الرقم: 6426. 4 - عنونه النجاشي في رجاله: 456، الرقم: 1239، ظاهر كلام الشيخ ان الراوي لكتابه هو احمد بن ابي عبد الله، وصريح النجاشي انه رواه بواسطة ابيه، وبينهما تهافت. 5 - عنونه النجاشي: 457، الرقم: 1241، مقتضي كلام الشيخ ان راوي كتاب ابي طالب هو احمد بن ابي عبد الله نفسه، وصريح النجاشي ان احمد بن ابي عبد الله يروي كتاب ابي طالب بواسطة ابيه محمد بن خالد. (*)/ 1025