فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

51 - وابو خالد الواسطي، ابن عمرو بخالد، له كتاب، ذكرهما ابن النديم.
1 - هو داود بن سليمان، مر ترجمته تحت عنوان: داود الحمار، فراجع. 2 - ذكره النجاشي في رجاله: 461، الرقم: 1264 بهذا العنوان. 3 - هو عبد الغفار بن القاسم الانصاري، ذكره الشيخ في رجاله: 118، الرقم: 1205 و: 140، الرقم: 1490 و: 221، الرقم: 3316، والنجاشي في رجاله: 246، الرقم: 649. 4 - هو زكريا أبو يحيى الحناط، ذكره الشيخ في رجاله: 210، الرقم: 2728. 5 - عنونه النجاشي في رجاله: 457، الرقم: 1245 بهذا العنوان، وذكر الصدوق في مشيخة الفقيه طريقه إليه. (*)51 - وابو خالد الواسطي، ابن عمرو بخالد، له كتاب، ذكرهما ابن النديم.
1 - هو داود بن سليمان، مر ترجمته تحت عنوان: داود الحمار، فراجع. 2 - ذكره النجاشي في رجاله: 461، الرقم: 1264 بهذا العنوان. 3 - هو عبد الغفار بن القاسم الانصاري، ذكره الشيخ في رجاله: 118، الرقم: 1205 و: 140، الرقم: 1490 و: 221، الرقم: 3316، والنجاشي في رجاله: 246، الرقم: 649. 4 - هو زكريا أبو يحيى الحناط، ذكره الشيخ في رجاله: 210، الرقم: 2728. 5 - عنونه النجاشي في رجاله: 457، الرقم: 1245 بهذا العنوان، وذكر الصدوق في مشيخة الفقيه طريقه إليه. (*)line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

/ 1025