فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

57 - أبو الاحوص المصري 2، من جملة متكلمي الامامية، لقيه الحسن بن موسى النوبختي واخذ عنه واجتمع معه في الحائر على
1 - لا يبعد انه محمد بن علي بن معمر الكوفي، الذي ذكره الشيخ في رجاله: 442، الرقم: 6310. 2 - هو داود بن اسد بن اعفر. (*)57 - أبو الاحوص المصري 2، من جملة متكلمي الامامية، لقيه الحسن بن موسى النوبختي واخذ عنه واجتمع معه في الحائر على
1 - لا يبعد انه محمد بن علي بن معمر الكوفي، الذي ذكره الشيخ في رجاله: 442، الرقم: 6310. 2 - هو داود بن اسد بن اعفر. (*)/ 1025