فهرست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقیق:جواد القیومی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

65 - أبو عبد الرحمان الاعرج 8، له كتاب.
1 - هو هشام بن حيان المكاري، عنونه الشيخ في رجاله: 319، الرقم: 4753. 2 - يأتي ذكره مرة اخرى بهذا العنوان وذكر آخر إليه. 3 - يأتي ذكره بهذا العنوان مع ذكر طريق آخر إليه، اما بينهما تناف، فان ظاهر الاول ان القاسم بن اسماعيل يروي كتاب ابي هارون بلا واسطة، وصريح الثاني - كالنجاشي في رجاله: 455، الرقم: 1234 - انه يرويه بواسطة عبيس. 4 - قد تقدم ذكر عمر الرماني ابي حفص، ويأتي ذكره بهذا العنوان مرة اخرى. 5 - ذكره النجاشي في رجاله: 458، الرقم: 1247 بهذا العنوان. 6 - هو زحربن زياد الاسدي، ذكره الشيخ في رجاله: 211، الرقم: 2747. 7 - هو حميد بن راشد أبو غسان الذهلي، يأتي ذكره بهذا العنوان مرة اخرى، عنونه النجاشي في رجاله: 133، الرقم: 342. 8 - ذكره الشيخ في رجاله: 325، الرقم: 4866 بهذا العنوان في اصحاب الصادق عليه السلام، و كذا البرقي في رجاله. (*)65 - أبو عبد الرحمان الاعرج 8، له كتاب.
1 - هو هشام بن حيان المكاري، عنونه الشيخ في رجاله: 319، الرقم: 4753. 2 - يأتي ذكره مرة اخرى بهذا العنوان وذكر آخر إليه. 3 - يأتي ذكره بهذا العنوان مع ذكر طريق آخر إليه، اما بينهما تناف، فان ظاهر الاول ان القاسم بن اسماعيل يروي كتاب ابي هارون بلا واسطة، وصريح الثاني - كالنجاشي في رجاله: 455، الرقم: 1234 - انه يرويه بواسطة عبيس. 4 - قد تقدم ذكر عمر الرماني ابي حفص، ويأتي ذكره بهذا العنوان مرة اخرى. 5 - ذكره النجاشي في رجاله: 458، الرقم: 1247 بهذا العنوان. 6 - هو زحربن زياد الاسدي، ذكره الشيخ في رجاله: 211، الرقم: 2747. 7 - هو حميد بن راشد أبو غسان الذهلي، يأتي ذكره بهذا العنوان مرة اخرى، عنونه النجاشي في رجاله: 133، الرقم: 342. 8 - ذكره الشيخ في رجاله: 325، الرقم: 4866 بهذا العنوان في اصحاب الصادق عليه السلام، و كذا البرقي في رجاله. (*)/ 1025