دوست - حجم سبز نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حجم سبز - نسخه متنی

سهراب سپهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدیددوستبزرگ بود

و از اهالي امروز بود

و باتمام افق هاي
باز نسبت داشت

و لحن آب و زمين
را چه خوب مي فهميد

صداش به شكل
حزن پريشان واقعيت بود

و پلك هاش مسير نبض
عناصر را به ما نشان داد

و دست هاش

هواي صاف
سخاوت را

ورق زد

و مهرباني را

به سمت ما كوچاند
به شكل خلوت خود بود

و عاشقانه ترين
انحناي وقت خودش را

براي آينه تفسير كرد

و او به شيوه باران
پر از طراوت تكرار بود

و او به سبك درخت

ميان عافيت
نور منتشر مي شد

هميشه كودكي باد را صدا
مي كرد

هميشه رشته
صحبت را

به چفت آب گره
مي زد

براي ما يك شب

سجود سبز محبت را

چنان صريح
ادا كرد

كه ما به عاطفه سطح
خاك دست كشيديم

و مثل يك لهجه
يك سطل آب تازه شديم

و بارها ديديم

كه با چه
قدر سبد

براي چيدن يك
خوشه ي بشارت رفت

ولي نشد

كه روبروي وضوح
كبوتران بنشيند

و رفت تا لب هيچ

و پشت حوصله
نورها دراز كشيد

و هيچ فكر نكرد

كه ما ميان پريشاني
تلفظ درها

راي خوردن يك
سيب

چه قدر تنها مانديم


/ 26