نشاني - حجم سبز نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حجم سبز - نسخه متنی

سهراب سپهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدنشانيخانه دوست كجاست ؟
در فلق بود كه پرسيد سوار

آسمان مكثي كرد

رهگذر شاخه
نوري كه به لب داشت به تاريكي شن ها بخشيد

و به انگشت نشان داد
سپيداري و گفت

نرسيده به درخت

كوچه باغي است كه از
خواب خدا سبزتر است

و در آن عشق
به اندازه ي پرهاي صداقت آبي است

مي روي تا ته
آن كوچه كه از پشت بلوغ سر بدر مي آرد

پس به سمت گل تنهايي
مي پيچي

دو قدم مانده به گل

پاي فواره
جاويد اساطير زمين مي ماني

و ترا ترسي
شفاف فرا مي گيرد

در صميميت
سيال فضا خش خشي مي شنوي

كودكي مي بيني

رفته از كاج بلندي
بالا جوجه بردارد از لانه نور

و از او مي پرسي

خانه دوست كجاست؟

/ 26