الهیات در نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

الهیات در نهج البلاغه - نسخه متنی

لطف الله صافی گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كه هر كسى عمل زشت و كار قبيحى را انجام دهد به يكى از دو جهت است يا از اين جهت است كه به كار قبيح و ناپسند و ظلم و ستم حاجت دارد و يا آنكه عالم به زشتى و قبح عمل قبيح نيست و چون خداى تعالى منزه و مقدس از جهل و حاجت است پس ظلم و قبيح از او صادر نمى شود. در بين مسلمانان در اين مسائل اختلافى نيست فقط اشاعره اين اصول بزرگ را منكر شده اند چون هم قائل به جبر شده اند و هم حسن و قبح عقلى را انكار مى كنند و مى گويند تمام اعمال و افعال با يكديگر مساوى هستند و بين دروغ و راست، درستى و نادرستى، خيانت و امانت، ظلم و عدالت، قتل نفس و احياء نفس فرقى و تفاوتى نيست به هر چه خدا امر كند آن خوب است و از هر چه نهى كند آن زشت است و لوازم فاسده اين مذهب بسيار است علاوه بر آنكه اگر حسن و قبح عقلى انكار شود حسن آنچه مامور به و قبح آنچه منهى عنه است از كجا و چگونه ثابت مى شود و صدق گفتار انبيا و اعتبار رسالت آنها و قواعد و معارف اين همه متزلزل مى شود چرا كه با اين مذهب احتمال اينكه خدا خائن و دروغگو را پيغمبر قرار دهد يا به دست دروغگو معجزه اظهار نمايد و به مفاسد امر و از مصالح نهى كند و انتقام ستمديده را از ستمگر نگيرد و به وعده هاى ثواب و عقاب وفا نكند قابل دفع نمى باشد.

/ 80