حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پنجاه درد بى درمان به عنوان نمونه اى از ناتوانى سياستها و سياستمداران معمولى از مديريت حيات معقول انسانها

پوشيده نيست كه ما با طرح نمودن نارسائى هاى اغلب نظامهاى سياسى در گذشته و حال و كوتاهى و خودمحورى و خودكامگى عده اى فراوان از سياست پيشه گان و همچنين كج انديشيهاى نابخشودنى گروهى از متفكران در علوم سياسى، درصدد انكار ارزشهاى بااهميت برخى از نظامهاى سياسى كه در بوجود آوردن تمدنهاى انسانى نقش به سزائى داشته اند، نبوده و همچنين ترديدى در وجود سياستمداران خردمند و انساندوست در تاريخ بشرى "اگر چه در بعضى از ابعاد اجتماعى حيات انسانها" بخود راه نمى دهيم، و وجدان حساس تاريخ هرگز ارزش خدمات آنان را به فراموشى نخواهد سپرد، اكنون مى پردازيم به ذكر نمونه هائى كه از براى مطلبى كه مورد تحقيق ماست:

1- عقب ماندگى انسانها از حركت در مسير حيات معقول كه ناشى است از مبارزه آشكار و نهانى با هشيارى انسانها و شيوع وحشتناك وسائل تخدير و سستى هاى گوناگون.

بنابراين اولين سوء سياست كه با آن مواجه مى شويم سوء مديريت در مغز و روان انسانها است به اضافه ى كاهش يافتن عواطف و احساسات عالى كه بدون آنها حيات طعمى ندارد، و به اضافه كاهش اسفناك نوابغ و صاحبنظران كه بدبختى حاصل از آن را افزايش باسوادها "روزنامه خوانها" مى پوشاند.

2- اختلال در مديريت اصيل ترين رابطه ى پيوند انسانها با يكديگر كه محبت واقعى است

اگر سوء سياست در مديريت انسانها تقصيرى جز اين نداشت، براى تجديد نظر اساسى در معناى سياسى و سياستمدار كافى بود، از لوازم اين سوء سياست رخت بربستن عشقهاى سازنده از نهاد بشرى است كه هر گام مثبتى كه در گذشته در تحول مفيد بشر برداشته شده است به نيروى همين عشق مستند بوده است.

3- اختلال در مديريت علوم و صنايع
به رغم تمام پيشرفتهاى به دست آمده در علوم و تكنولوژى و در انتشار و اشاعه و مشاركت در دانش و آگاهيهاى علمى، دولتهاى جهان نتوانسته اند چه به صورت فردى و چه به صورت گروهى، بر مشكلات سياسى و اقتصادى برخاسته از اين پيشرفتها غلبه كنند و بر
اثرات ناگوار آنها بر محيط زيست راه بربندند، هر موضوع و مقوله اى را كه عمده بپنداريم مسابقه ى تسليحاتى، گرسنگى جهان، محيط زيست، انرژى، بيكارى، يا نارسائيهاى خدمات اجتماعى و رفاهى در همه جا با رشته اى از شيوه ها و واكنشهاى نابخردانه روبرو مى شويم [ جهان مسلح، جهان گرسنه، ويلى برانت ترجمه ى آقاى هرمز همايون پور ص 62. ]

/ 339