حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكى از اساسى ترين علل اضطرابات و تاريكى هاى دوران ما همين معنى است، كه متفكرانى از شرق و غرب پيش از آقاى برانت به آن متوجه بوده اند، همه ى پيامبران الهى و حكما "نه فلسفه گويان حرفه اى" از قديميترين زمانها فرياد زده اند كه علم بدون تعهد، و علم بدون پاى بندى به اصول ارزشى انسانى اگر هم در بعضى موارد مفيد باشد، در مسائل انسانى نابودكننده خواهد بود، چه رسد به تكنولوژى كه در فرض عدم تعهد و تقيد به اصول ارزشى، محورى جز سودگرائى "پتيليتارياتيسم" ولو با نابودى ملتهاى جهان نخواهد داشت. نتائج زشت و ناگوارى كه در عبارات مورد تحقيق مشاهده گرديد، معلول سوء سياست در مديريت در عنصر حياتى بشرى است كه علم و صنعت ناميده مى شوند، وقتى كه مديريت اين دو عنصر مختل گشت، بروز مشكلات سياسى و اقتصادى به دنبال آن سوء سياست امرى است طبيعى، بلكه مشكلاتى ديگر نيز كه در اهميت كمتر از آنها نيست، راه را بر حيات معقول انسانها خواهد بست، مانند مشكلات حقوقى "لااقل در اجراى آن" مشكلات فرهنگى بطور عام، و ناگوارتر از همه مشكلات اخلاقى كه بر مبناى احساس پوچى در زندگانى به وجود مى آيد.

اين يك مسئله ساده نيست كه امروزه به اعتراف بعضى از دانشمندان آلمانى كه در موقع بحث و اعتراض اينجانب كه چرا شما متفكران فلسفى آلمان با داشتن فلسفه هاى عميق به پوزيتويسم افراطى گرايش پيدا كرده ايد،؟ مى گويند امروزه در اوروپا متفكران فلسفه نداريم، آنچه كه داريم كارمندان فلسفه هستند! و طبيعى است كه هر اندازه بشر از تفكرات در مبادى و علل و اهداف حيات دورتر گشت، ميدانى براى انديشه و هدف گيرى در كوشش و عمل جز لذائذ تكرارى؟ و تخديرهاى متنوع و مطلق تراشى هاى خيال پردازانه نخواهد داشت.

4- اختلالات اجتماعى ناشى از ادعاهاى ايدئولوگها و مدعيان سياستمدارى
آواى ايده ئولوگهاى پرنخوتى كه در شيپورهاى خود ميدمند، از سخنان خودمحورانى كه خويشتن را در شمار سياستمداران واقع بين مى پندارند، يا از حرفهاى كوته بينانه ى ديوانيانى كه خود را مسئول بشريت به شمار مى آورند، كمتر آزاردهنده نيست، اما تيك تاك بمب ساعتى ادامه دارد و نااميدى و سرخوردگى راه به جائى نمى برد [ جهان مسلح، جهان گرسنه، ويلى برانت ترجمه ى آقاى هرمز همايون پور صفحه 148. ]

خطرى كه از بيماريهاى جسمانى و
جنگها و خشكسالى بشر را تهديد مى كند براى اشخاص معمولى ناگوارتر و كشنده تر از خطر آواى ايده لوگها و متفكرنماهاى پرنخوت جلوه مى نمايد، در صورتيكه خطر ادعاهاى ايده ئولوگهاى پرنخوت و سخنان سياستمداران خودمحور اگر هم در ادعاها و سخنانشان واقعيات را منظور نمايند، باز بدان جهت كه نخوت و خودمحورى نوعى بيمارى مغزى و روانى است، و تفكرات و سخنانشان را آلوده مى نمايد، مشاهدات و تجربيات سرتاسر تاريخ اثبات مى كند كه خطرات و ضررهاى مغزهاى منحرف تلخ تر و كشنده تر از خطرات و ضررهاى جسمانى بوده است زيرا آن ناگواريها و مصائبى كه فقط ناشى از عوامل ناآگاه طبيعت و ناتوانى بشر است، هرگز موجب ناراحتيهاى روحى و خشمهاى عصبى و اختلالات مغزى نمى گردند، در حاليكه ناگواريها و مصائب مستند به ادعاهاى بى اساس متفكرنماها و سياستمداران خودمحور به اضافه اينكه جنگها و حق كشيها براه مى اندازند، در ناتوانى انسانها در برابر عوامل طبيعى مضر و در رفع خودناتوانيها بسيار تاثير مى كند. اگر يك جامعه از حسن سياست در توجيه و مديريت حيات مردمانش برخوردار باشد، مى تواند نوابغ خود را كه از جمله ى آنان نوابغ ايده لوگ و سياستمداران ميباشند به نحو منطقى اداره كند، و از آتشفشانى هاى آنان كه مزارع جسمى و روحى بشر را به آتش مى كشد، جلوگيرى نمايد.

5- نتائج سوء سياست ناشى از جهل به ارتباط واقعى مردم در شئون حياتى جوامع با يكديگر

در اين مورد هم بى توجهى به يك اصل فراگير كه عبارت است از وحدت انسانها در پشت پرده ظواهر، سياست را از كارائى معقول بازداشته است، در كتاب جهان مسلح، جهان گرسنه چنين مى خوانيم: خطر واقعى كه به كلى تازه گى دارد، اينكه ما قادر شده ايم يكديگر را چه در شمال و چه در جنوب و چه در شرق و چه در غرب يكسره نابود كنيم، اين سخن بدان معنا است كه از اين به بعد امنيت ما تنها با هم و به شرط همكارى با همديگر پايدار و ماندنى است، چيزى كه به حسن نيت اين يا آن دارد و بستگى داشت، اكنون به ضرورتى اجتناب ناپذير شده است [ جهان مسلح، جهان گرسنه ص 146. ] ، مسئله مهم ديگر اين است كه آيا خواهيم توانست بر جهلى كه نسبت به پيوند درونى امور و مشكلات داريم چيره شويم، و در همان حال و به موقع خود بر منافع خاص فزون خواهانه لگام بزنيم [ جهان مسلح، جهان گرسنه ص 147. ] در اين جملات بسيار قابل توجه دو مطلب مهم بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد:
/ 339