حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مطلب يكم

جهل نسبت به پيوند درونى امور و مشكلات.

مطلب دوم

منافع خاص فزون خواهانه "تكاثر".

ما مى توانيم اين دو مطلب را از اساسى ترين عوامل سقوطى كه بشر ديروز و امروز همواره در آن دست و پا زده گمان كرده است كه به رقص درآمده است، به شمار بياوريم.

مطلب يكم: مسلم است كه اگر امروز به سياستمداران حرفه اى بگوئيم: آگاه باشيد هر عملى، عكس العملى بدنبال دارد:
 • اين جهان كوه است و فعل ما ندا
  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
  من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش
  هر كسى آن درود عاقبت كار كه كشت • سوى ما آيد نداها را صدا
  يادم از كشته ى خويش آمد و هنگام درو
  هر كسى آن درود عاقبت كار كه كشت
  هر كسى آن درود عاقبت كار كه كشتبنابراين همين قاعده است كه از شما مى خواهيم ظلم نكنيد، از شما مى خواهيد زور نگوئيد، از شما مى خواهيم براى شهوات و مقام چند روزه ى دنيا اين همه اسلحه در دست خونخواران بى مغز نگذاريد اينهمه دروغ نگوئيد، زيرا همه ى اين پليديها خلاف قانون هستى است، خواهد گفت: اينجا كه كليسا نيست، اينجا كه مسجد و ديگر معابدى كه چهره ى واقعى انسانها را حداقل براى خودشان نشان مى دهد نيست! اصلا ما نمى فهميم شما چه مى گوئيد؟! اگر هم اهل معابد نيستيد، برويد دانشگاه ها، سراغ دانشكده هاى علوم انسانى را بگيريد، شايد در آنجاها برخى از اساتيد را پيدا كنيد كه در سرگذشت ديرين انسانها كار كرده و فقط بعنوان وقايع تاريخى، آنگونه دستورات "ظلم مكن، زور مگو" را به دانشجويان بازگو مى كنند، و آن تمناها را با آنان در ميان بگذار و با طرح اين گونه مسائل ما را به ارتجاع، به قهقرا وادار مكن!! در عبارت زير دقت كنيد.
نخست بايد درك كنيم كه امروزه تمام چيزها در جهان از درون با يكديگر پيوند دارند، ما از وابستگى يا دنيائى شدن ارتباطات سخن مى گوئيم، از اينكه رشد جمعيت، توسعه ى اقتصادى و بهره بردارى از كالاها و انرژى، جملگى با پيشرفتهاى سريع و فزاينده اى مربوطند، با اينحال بدبختانه بايد اعتراف كرد كه درست در همين شرايط درك و پذيرش مسئوليتهاى بين المللى و تجهيز توانائيهاى سياسى به روند افولى گرفتار شده اند، در بسيارى از زمينه ها شاهد حركتهاى قهقرائى هستيم، در مبارزه عليه بيكارى چندان آشكار نيست كه چه اقداماتى را بايد در سطح ملى و چه كوششهائى را بايد در سطح اروپائى يا بين المللى انجام داد [ جهان مسلح، جهان گرسنه ص 145. ] اين عبارت را هم توجيه كنيم: در حوزه ى مشكلات زيست بومى كم و بيش با كندى و آهستگى پذيرفته شده است كه اين موضوع ابعاد بين المللى دارد، اما هنوز به اين واقعيت تن در نداده ايم
كه آينده ى ما به چگونگى روابطمان با بخشهاى فقيرتر جامعه بشرى وابسته است [ جهان مسلح، جهان گرسنه ص 145. ] البته گوش قانون عمل و عكس العمل و به اصطلاح آقاى برانت پيوند درونى در جريان قانونى و جبرى خود بدهكار علم و جهل و شوخى و جدى سياستمداران نيست، اين قانون مى گويد: هيتلر مباش، ناپلئون هم مباش زيرا نمونه ى بسيار مختصرى از عكس العمل كار شما براى عبرت گيرى انسانها نشان خواهد داد، آيا آن جوامع پرخور مى توانند اثبات كنند كه تلفات بسيار ناگوار مردمان كشورهاى گرسنه هيچ اثرى در پشت پرده در حيات آنان ايجاد نمى كند يا ايجاد نخواهد كرد؟! در آن دنياى قانونى كه آگاهان مى گويند: شما هيچ دليلى در دست نداريد كه ميله هاى آهنين زندانها و چوبه هاى دار زائيده ى ميله ها و چوبه هاى قفس هائى نباشد كه پرندگان ناتوان را براى خوشى خودتان در آنها زندانى مى كنيد، آيا چنين دنيائى رگبارهاى موشكى و بمبهاى شيميائى امروز را كه بر سر ناتوانان ريخته مى شود، فردا به بمبهاى اتمى مبدل نخواهد كرد كه بر سر سوداگران همان موشكها و بمبها فرو خواهد ريخت؟!

/ 339