حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


در اخلاق فاضله به معناى عام آن، وجود دارد يا نه؟ با دقت كافى در انواع مزبور از يك طرف و مفاهيم و قضاياى ارزشى مخصوصا اخلاق فاضله به معناى عام آن از طرف ديگر به اين نتيجه قطعى خواهيم رسيد كه انواع مزبور بر همين مفاهيم و قضايا قابل تطبيق مى باشند.

يك درك علمى مطلق در قضاياى ارزشى بر دو قسم مهم تقسيم مى گردد:

قسم اول- موضوعات اخلاقى كه مانند ديگر واقعيات عالم طبيعت است به عنوان مثال:

1- عدالت كه از اعتدال روانى ناشى مى شود و رفتار آدمى را مطابق قوانين ضرورى و شايسته مى سازد، و ظلم كه موضوع مقابل آن است، اين دو موضوع وجود واقعى "فى نفسه، براى خود" دارند.

2- حكمت كه عبارت است از معرفت به حقائق شايسته ى كمال و رشد آدمى و عمل در مسير گرديدن براى وصول به آن كمال و رشد، و جهالت و حماقت دو موضوع مقابل آن است، و هر دو موضوع وجود واقعى "فى نفسه، براى خود" دارند.

3- عفت يعنى خويشتندارى از آلودگى به شهوات و كثافتها و شهوترانى كه مقابل آن است هر دو موضوع وجود واقعى "فى نفسه، براى خود" دارند.

4- شجاعت و مقابل آن زبونى.

5- احساس تكليف و انجام آن در مافوق سوداگريها و مقابل آن احساس تكليف و انجام آن، فقط براى سوداگرى شخصى.

6- محبت به انسانها و مقابل آن خصومت و كينه توزى با آنان.

7- لذت پرستى و مقابل آن پيروى از اصول عقلى و وجدانى.

8- احساس اشتراك با ديگران در لذائذ و آلام كه منشا اصلى معروف "به خود بپسند آنچه را كه بر ديگران مى پسندى، و مپسند بر ديگران آنچه را كه بر خود نمى پسندى" و موضوع مقابل آن "لذائذ دنيا و امتيازات آن از آن من، و آلام و بدبختيهاى آن از آن ديگران!".

9- مراعات حقوق پايه اى انسانها "حق حيات، حق كرامت، حق آزادى معقول" موضوع مقابل آن، بى اعتنائى به آن حقوق پايه اى و پايمال كردن آنها.

/ 339