حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الف- حق حيات.

ب- حق كرامت.

ج- حق آزادى معقول كه خود به اقسامى تقسيم مى شود.

28- شيوع خودكشيهاى مستند به بى اساس تلقى شدن حيات

روزگارى بود كه اگر در يك شهر مثلا صد هزار نفرى شنيده مى شد كه ديروز يك انسانى خود را كشته است، هر كس كه اين خبر را مى شنيد، در حال بهت آميخته با اندوه فرومى رفت و درباره ى اينكه اين چراغ پرفروغ حيات را كدامين عامل غيرطبيعى خاموش ساخت؟! چه شد كه اين شخص روح خود را خارج از نوبت از قفس كالبد به پرواز درآورد، شايد تفكرات مزبور مغز عده اى فراوان از مردمى را كه داستان خودكشى را شنيده بودند تا چند روز و شب رها نمى كرد، اما امروز اگر شنيده شود كه ده نفر در اين شهر خودكشى كرده اند، اين خبر را همانگونه تلقى مى كنند كه امروز ده ليوان آبخورى كهنه از دست خدمتگذار فلان قهوه خانه بر زمين افتاده و شكسته است!! اين اعتراض را در گذشته در نقد افكار برتراند راسل كه همه ى ارزشهاى انسانى را مورد ترديد و گاهى هم مورد انكار قرار مى داد، متذكر شده بودم و نوشتم كه بنا به نظريه ى شما فردا خبر خودكشى يك انسان مانند شكسته شدن يك ليوان آبخورى تلقى خواهد شد!!

29- آيا رابطه ى فرد و اجتماع و دولت در پديده ى سياست حل شده است؟

30- روزى فرارسيد كه اين ادعاهاى پرطمطراق "تكامل و ترقى و تعالى و تمدن!" بشر مخصوصا مديريتهاى جوامع با كمال صراحت با واقعيات روبرو شوند و واقعيات را عينا بازگو كنند و واقعيات

را صحيح ارزيابى كنند!!

دريغا و وااسفا كه با همه ى آن ادعاها، دروغ و ارتكاب خلاف واقعها در حاليكه آنها را عين واقعيات منعكس مى كنند، چنان شايع و رايج است كه گوئى بشر نمى تواند بدون دروغ و تقلب و روباه صفتى زندگى كند!! آرى اى انسان خوش باور، اين بود سرمنزل حركتهاى تمدن و تكامل و تعالى و ترقى و پيشرفت ادعائى...!!!

31- آيا مرزهاى منطقه ممنوع الورود جانهاى آدميان تعيين شده است؟!!

32- آيا صرف هزينه ها و انرژيهاى مغزى و عضلانى بى حد و شمار در راه مرتفع ساختن موانع زندگى كه با دست همنوعان خود انسان به وجود مى آيد و قطعا صدها بلكه هزاران بار بيش از آنست كه در راه مرتفع ساختن موانع طبيعى بايد صرف شود، تقليل پيدا خواهد كرد؟!!!

روزى خواهد رسيد كه اين اداره كنندگان جوامع دستور فرمايند كه بعد از اين شغل دلالى خونهاى آدميان اكيدا ممنوع است، دستور خواهند فرمود كه مخارج اسلحه به گرسنگان روى زمين بدهيد!!

33- آيا كار و تكاپوى بشرى ارزش خود را درمى يابد و به راضى ساختن بشر به برآورده شدن خواسته هاى مصنوعى اش كه خود آنها ايجاد مى كنند، قناعت نخواهند ورزيد؟!!

34- سياست خواهد توانست اميدها و آرزوهاى معقول انسانها را در به وجود آمدن حيات معقول تحقق بخشد!!

35- مديريتها خواهند توانست قانون بسيار حساس وسيله و هدف را به طور منطقى حل كنند! [ پوشيده نماند كه مقدارى از اين اختلالات حيات انسانها را كه ناشى از سوء مديريتهاى سياسى است در كتاب حيات معقول بررسى كرده ايم، نكته ديگر اينكه ما مقدارى از اين امور را به جهت وضوح كامل و شرح مقدارى از آنها در كتاب حيات معقول در اين كتاب مفصلا شرح نكرديم. ]

36- روزگارى فرا مى رسد كه همه نظامهاى سياسى و سياستمداران طرق ايجاد محبت واقعى در دل انسانها به يكديگر را به رسميت بشناسند و آن را بر همه مردم جامعه تعليم بدهند؟

37- سياست و سياستمداران خواهند پذيرفت كه تكليف قطعى آنها است كه از عهده ى به فعليت رساندن استعدادهاى عالى انسانها و بارور ساختن آنها برآيند!!

38- آيا مديريتها بالاخره اعتراف خواهند كرد كه آنان جز تنظيم ناقص بعد ماشينى انسانها در رابطه با يكديگر مانند پيچ و مهره هاى يك ماشين تصنعى "با اينكه طبيعت انسانها دو بعد بسيار اساسى دارد، ماشينى و فوق ماشينى" كارى درباره ى مردم انجام نداده اند؟!

/ 339