امره بتقوى الله تقواى الهى را پيشه كند - حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امره بتقوى الله تقواى الهى را پيشه كند

نخستين شرط مديريت صحيح كه بنده ى خدا على "ع" به مالك بيان مى فرمايد تقواى الهى است، تقواى الهى چه معنى مى دهد؟ آيا آدمى خواسته ها و تمايلات خودخواهانه اى دارد كه بدون هيچ قيدى اشباع شدن خود را مى خواهند؟ آرى بدون شك، آيا هنگاميكه اين تمايلات مى جوشند، حقيقتى به نام روان، شخصيت و روح مطرح است؟ معمولا نه.

آيا اين امواج طغيانگر اصولى را به نام حق و عدالت مى شناسند؟ نه، هرگز، آيا در آن هنگام كه تمايلات يك فرد طوفانى مى شود، مى تواند درد و تلخى مرگزاى از دست رفتن حيات كشتى نشينان اجتماع را كه گرداب بدبختيها دهان براى بلعيدن آن باز كرده است بچشد؟ نه هرگز مهار كردن اين خواسته ها و تمايلات خودخواهانه در راه پيشبرد شخصيت با دو نيروى حق و عدالت و محدود ساختن آنها در راه نجات كشتى نشينان اجتماع از گرداب بدبختيها، تقوى ناميده مى شود، پس تقواى الهى يعنى تنظيم رابطه ى من با جز من در مسير كمال مطلق.

مالكا: ماداميكه تقواى الهى ترا بالاتر از آلودگيهاى اختلاط با مردم قرار ندهد، انتصاب تو از طرف زمامدار، يا انتخاب تو از طرف همان مردمى كه تو خود جزئى فرو رفته در آلودگيهاى آنان هستى، به چه كار آيد؟! مگر تصور مى كنى يك ماهى ناچيز كه جزئى بى اهميت از
اقيانوس است بتواند به اقيانوس و محتويات آن آگاه گردد و حكومت بر آن نمايد ؟! چند بحث مهم را درباره ى تقواى سياسى مطرح مى نمائيم:

/ 339