حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5- آيا اين همه تصرفات و دگرگون ساختن مواد خام چه استخراج شده از معادن زيرزمينى يا از اعماق درياها يا از مواد روى زمينى مانند عوامل كشاورزى، كه ضرورت دارند امور مادى نيستند و آيا وسائل تصرف و دگرگونى آن مواد از مقوله ى ماده نمى باشند؟!

6- هنگاميكه كودك چشم به اين دنيا مى گشايد با دو دست قابله كه مادى است تحويل گرفته مى شود و با دو دست گوركن كه آنهم مادى است به زمين تحويل داده مى شود. و در ميان اين گرفتن و تحويل دادن، از مواد تغذيه مى كند، و از مواد مى آشامد، روى ماده مى خوابد و روى ماده راه مى رود و با شناخت ماده صدها علم براى خود مى اندوزد، و در اين عرصه مى بيند ماده را مى شنود ماده را، لمس مى كند ماده را، مى چشد ماده را استشمام مى كند ماده را آيا با اين وضع مى توان از ماده قهر كرد؟! آيا مى توان به ماده بى اعتنا شد؟! بسيار خوب، بديهى است كه پاسخ اين سئوال منفى است. اين واقعيات عينى و مشاهده ى آنها مورد قبول دين اسلام است، زيرا بزرگترين دينى كه واقعيات عينى و ماده در جريان منظم را نه تنها پذيرفته است بلكه آن را حق اعلام نموده است، اسلام است و معلوم است كه حق در اصطلاح فلسفه اسلامى واقعيت شايسته وجود را گويند. بعضى از آيات قرآنى كه حق بودن جهان ماده را گوشزد مى نمايد، به قرار زير است:

و هو الذى خلق السماوات و الارض بالحق [ الانعام آيه ى 73. ]
و او خدائى است كه آسمانها و
زمين را بر حق آفريده است، و هو الذى جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق [ يونس آيه ى 5. ]
او است خداوندى كه آفتاب را روشنائى و ماه را نور قرار داده و براى آن منازل تعيين فرموده است تا شمارش ساليان و حساب را بدانيد خداوند اين را نيافريده است مگر بر حق، و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما الا بالحق [ الحجر آيه ى 85. ]
و ما نيافريديم آسمانها و زمين و آنچه را كه مابين آنها است مگر بر حق، خلق السماوات و الارض بالحق تعالى عما يشركون. [ النحل آيه ى 3. ]
خداوند آسمانها و زمين را بر حق آفريده است، خداوند بالاتر از آنست كه براى او شرك بورزند.

اين معنى در سوره ى ابراهيم آيه ى 9، العنكبوت آيه ى 44، الروم آيه ى 8، الزمر آيه ى 5، الدخان آيه ى 38 و 39، الجاثيه آيه ى 22، الاحقاف آيه ى 3، التغابن آيه ى 3 "پس در 12 آيه از قرآن مجيد بر حق بودن عالم ماده و جريان قانونى آن گوشزد شده است" همانگونه كه عقل سليم حكم مى كند، آيات قرآنى نيز همه ى موجودات و روابط و حركات جاريه در عالم طبيعت را آيات الهى معرفى مى نمايد و دستور اكيد بر تعقل و تفكر و نظر درباره ى آن آيات مى فرمايد.

اما اهميت فوق العاده اى كه منابع اسلامى به بعد مادى هستى داده اند به اضافه حكم عقل آيات فراوانى در قرآن مجيد است، از آنجمله: ان فى خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار لايات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم، و يتفكرون فى خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار "آل عمران آيه 190 و 191" قطعا در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف "يا توالى" شب و روز آياتى است براى صاحبان عقول آنان كسانى هستند كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و در حال خوابيدن بر پهلوهاى خود به ياد مى آورند و در آفرينش آسمانها و زمين به تفكر مى پردازند "و مى گويند:" اى پروردگار ما، اين جهان هستى را باطل نيافريده اى، پروردگارا، ما را از عذاب دوزخ محفوظ بفرما.

/ 339