حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

... خطرناك است شير را بيدار كردن، دندانهاى پلنگ فساد به بار مى آورد. با اينهمه وحشتناكتر آن بشريست كه در وهم و جنون باشد، واى به حال آنانكه، نابينايان را، نور مشعل آسمانى اهداء مى كنند، او را روشنائى نمى بخشند، فقط از آتش برافروخته اش مى كنند، و او شهرها و سرزمينها را به خاكستر مبدل مى گرداند!، شادى خدا به من عطا كرده است! ببينيد، همچون ستاره هاى طلائى، براق و صاف، از پوسته ى خود اين هسته فلزى به در مى آيد، از بالا تا پائين، همچون برق آفتاب چونان علامت خانوادگى كارگاه- مورد تحسين كسانى كه محصولات با آن تصاوير را آزمايش كرده اند. داخل شويد، داخل، تمام دوستان به صف كه اين وسيله ى آهنگ روحانى را نامگذارى كنيم، جايگاه آن را تعيين كنيم، وحدت بايد نام او باشد براى يگانگى، براى اتحاد عميق قلوب جامعه، تا گرد هم آورد عامه ى دوستان را، و اين رسالت هميشگى او باشد، كه استاد آن را بدين منظور خلق كرد، بلند بر فراز زندگى خاك پست، او بايد بر سقف خيمه ى نيلگون افلاك، همسايه ى رعد گردد هم مرز جهان ستارگان باشد، بايد ندائى باشد از بالا، همچون گروه نورانى كرات، كه با گردش خود خالقشان را مى ستايند، و سال پرافتخار را رهبرى كند، دهان فلزى او وقف امور ابدى و جديست، و هر ساعت با نوسانى
سريع- زمان را در حين حركت لمس كند، او را سرنوشت زبانى به عاريت داده است كه از قلب كسانى كه بدون هماهنگى با عواطف ديگران، زندگى مى كنند جدا است. همراهى مى كند، با حركات خود- زندگى پرفراز و نشيب انسانها را. و همانطور كه آهنگ در گوش محو مى شود، صداى پرقدرت او پايان مى يابد- او ما را مى آموزد، كه چيزى ابدى نيست. آنچه زمينى است، همچون صوتى رو به محو شدن است.

اكنون به زور طناب، وسيله ى آهنگ روحانى، از چاله ى كارگاه بيرون مى خزد- تا به جهان آهنگها در هواى آسمان بالا رود، بكشيد، بكشيد، بلند كنيد- از جايش تكان مى خورد و براى كار روحانى خود نصب مى شود. اكنون خوشحالى اين شهر است، صلح و امنيت اولين صداى او باشد [ قطعه شعر از فردريك شيللر "1805 -1759"، ترجمه ى فاضل محترم آقاى مرتضى رهبانى. توضيح اينكه از اين قطعه آن جملات را در اين جا آورديم كه مربوط به مبحث ما بود. ] از امثال اين بيانات، كه در ادبيات شرق و غرب فراوان ديده مى شود روشن مى گردد كه ماده در مجراى هماهنگى با معنى چقدر دلنشين، و چقدر دوست داشتنى است.

نتيجه ششم- نتيجه ى نهائى بحث از هماهنگى ماده و معنى در مسير حيات معقول: آيات قرآن مجيد كه فرزندان آدم را به تكاپو و تلاش در هماهنگ ساختن ماده و معنى با اشكال مختلف دستور مى دهد فراوان است، فقط به عنوان نمونه چند آيه را در اينجا مى آوريم:

1- هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا [ البقره آيه ى 29. ]
و او آن خداونديست كه آنچه را كه در زمين است براى شما آفريده است، اين آيه همه ى ماده و ماديات را كه در زمين است، احسان و عطاى خداوندى بر بندگانش معرفى مى كند.

2- و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره و لا تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك و لا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين [ القصص آيه ى 77. ]
در آنچه كه خداوند به تو داده است سراى آخرت را طلب كن، و نصيب خود را از دنيا فراموش مكن، و احسان كن چنانكه خداوند به تو احسان نموده است، و در روى زمين فساد جستجو مكن، قطعا خداوند افساد كنندگان را دوست نمى دارد.

از اين آيه ى شريفه با كمال صراحت برمى آيد با آنكه انسان مى تواند و بايد از آنچه كه در اختيارش قرار گرفته است اعم از امتيازات معنوى و نعمتهاى مادى، سعادت در ابديت را منظور بدارد، بايد نصيب خود را از دنيا فراموش نكند، با اين بيان به خوبى روشن مى شود كه ماده و معنى از ديدگاه قرآن مجيد انسان را در مسير حيات معقول با كمال هماهنگى مى توانند در تكاپوى مسابقه در خيرات قرار بدهند.

/ 339