حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید  • دنيا چه حبابست و لكن چه حباب
    آن هم چه سرابى كه ببينند به خواب
    آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب  • نه بر سر آب، بلكه بر روى سراب
    آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب
    آن خواب چه خواب، خواب بدمست خرابو اگر به عنوان حقيقتى در معرض به ثمر رساندن شخصيت انسانى در مجراى صيانت تكاملى ذات، منظور بدارى ظاهرش مانند كالبد بدن جسمانى و باطنش به فعليت آورنده استعدادهاى والاى تو مى باشد.

4- انبياى عظام و اوصياى كرام و همه ى اولياء الله در همين دنيا با عبادت و اطاعت خداوندى رشد و كمال خود را به فعليت رساندند، سرمايه ى آنان هر چه بوده است در اين كشتگاه و تجارتگاه عالى با تكاپو و مسابقه اى كه در اين دنيا به راه انداختند سودها آورد و نمو كرد و روئيد و ميوه هاى ابدى را نتيجه داد. اين دنيا براى آنان رصدگاهى بود كه همه موقعيتهاى زندگى براى آنان فروغ بى نهايت را نشان مى داد، و مسجدى بزرگ بود كه در هر حال در جاذبه ى كمال بينهايت به سر مى بردند.

"سه"- اميرالمومنين عليه السلام در همين فرمان به مالك دستور مى دهد: و اجعل لنفسك فيما بينك و بين الله افضل تلك المواقيت، و اجزل تلك الاقسام، و ان كانت كلها لله اذا صلحت فيها النيه و سلمت منها الرعيه، مالكا، براى "رسيدگى به خويشتن ما بين خود و خداوند بهترين اوقات و مفيدترين اقسام كار را معين كن، اگر چه همه اوقات و كارهايت براى خدا است مشروط به اينكه نيت تو در آنها صالح و رعيت در سلامت و رفاه باشد." و قطعى است كه اكثر كارهاى زمامدار يك جامعه تنظيم امور معاش مردم و زندگى اجتماعى آنان مى باشد. در همين فرمان اهداف تصدى مالك اشتر به زمامداران جامعه ى مصر، و اجراى فرمان مبارك چهار موضوع است:

1- جبايه خراجها "دريافت ماليات" كه يكى از اركان مهم تنظيم امور اقتصادى جامعه است.

2- عماره بلادها. "آباد كردن شهرهاى مصر" كه بدون به جريان انداختن يك اقتصاد صحيح و سالم امكان پذير نخواهد بود.،

3- جهاد عدوها "جنگ با دشمنان جامعه ى مصر" اعم از دشمنان اسلحه به دست براى سلطه گرى مطلق، و دشمنان اقتصادى كه صدمه ى آنان گاهى از دشمنان اسلحه به دست
كشنده تر است. چنانكه در دوران خود مى بينيم.

4- استصلاح اهلها "صالح نمودن مردم مصر" كه اگر دقت شود خواهيم ديد بدان جهت كه هيچ فرد و جامعه اى بدون داشتن يك اقتصاد سالم نمى تواند از صلاح و شايستگى برخوردار گردد، لذا مى توان گفت: لازمه ى همين موضوع چهارم نيز دستور به اصلاح اقتصادى را در بر دارد، و اميرالمومنين عليه السلام انجام همه ى امور مزبوره را با صدها كار مربوط به آنها، در صورتيكه با نيت شايسته "الهى" انجام داده شود، عبادت معرفى مى فرمايد.

"چهار"- در كلمات قصار ج 3 حكم شماره 432 مى فرمايد: ان اولياء الله هم الدين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها، و اشتغلوا باجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم، و تركوا منها ما علموا انه سيتركهم اولياء خدا كسانى هستند كه به باطن دنيا نظر كردند، هنگاميكه مردم به ظاهر آن نگريستند. اولياء الله از اين دنيا به چيزى اشتغال ورزيدند كه نتيجه آن را پس از پايان زندگى دريافت خواهند كرد. در حاليكه مردم معمولى از دنيا به چيزى مشغول شدند كه به زوال و فنا خواهد رفت. پس آن اولياء الله كشتند از اين دنيا آنچه را كه مى ترسيدند آنان را بكشد، و رها كردند از اين دنيا آنچه را كه مى دانستند به زودى آنان را رها خواهد ساخت، [ [اين قضيه چنانكه در اوائل اين مبحث گفتيم كاملا روشن است كه تعبير دنيا و الحياه الدنيا "زندگى دنيوى" غير از جهان هستى بسيار باعظمت و باشكوه است كه جلوه گاه آيات انفسى و آفاقى و داراى ملكوت و فروغ الهى است
دقت لازم در اين جملات ارتباطى را كه ما انسانها بايد با اين دنيا برقرار كنيم، با روشنترين و چه توضيح مى دهد. جمله اول را بيان كننده علت جملات بعدى مى توان در نظر گرفت. جمله اول چنين است:

/ 339