دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غزليات

طوطى و طوطى بچه اى قند به صد ناز خوري

 • طوطى و طوطى بچه اى قند به صد ناز خورى
  قند تو فرخنده بود خاصه كه در خنده بود
  اى طربستان ابد اى شكرستان احد
  يوسف اندر تتقى يا اسدى بر افقى
  ساقى اين ميكده اى نوبت عشرت زده اى
  مست شدم مست ولى اندككى باخبرم
  پيشتر آ پيش كه آن شعشعه چهره تو
  رقص كنان هر قدحى نعره زنان وافرحى
  جام طرب عام شده عقل و سرانجام شده
  سر ز خرد تافته ام عقل دگر يافته ام
  راهب آفاق شدم با همگان عاق شدم
  با غمت آموخته ام چشم ز خود دوخته ام
  داد ده اى عشق مرا وز در انصاف درآ
  من به تو مانم فلكا ساكنم و زير و زبر ناظر آنى كه تو را دارد منظور جهان
  ناظر آنى كه تو را دارد منظور جهان • از شكرستان ازل آمده اى بازپرى
  بزم ز آغاز نهم چون تو به آغاز درى
  هم طرب اندر طربى هم شكر اندر شكرى
  يا قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمرى
  تا همه را مست كنى خرقه مستان ببرى
  زين خبرم بازرهان اى كه ز من باخبرى
  مي نهلد تا نگرم كه ملكى يا بشرى
  شيشه گران شيشه شكن مانده از شيشه گرى
  از كف حق جام برى به كه سرانجام برى
  عقل جهان يك سرى و عقل نهانى دوسرى
  از همگان مي ببرم تا كه تو از من نبرى
  در جز تو چون نگرد آنك تو در وى نگرى
  چون ابدا آن توام نى قنقم رهگذرى
  ز آنك مقيمى به نظر روز و شب اندر سفرى حاضر آنى كه از او در سفر و در حضرى
  حاضر آنى كه از او در سفر و در حضرى


/ 3704