دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غزليات

هر طربى كه در جهان گشت نديم كهتري

 • هر طربى كه در جهان گشت نديم كهترى
  هر هنرى و هر رهى كان برسد به ابلهى
  گر شكر است عسكرى چون برسد به هر دهن
  گر قمر است و گر فلك ور صنمى است بانمك
  آنچ بداد عامه را خلعت خاص نبود آن
  مجلس خاص بايدم گر چه بود سوى عدم
  لاف مسيح مي زنى بول خران چه بو كنى
  گر نبدى متاع زر اصل وجود بول خر
  مرد چو گوهرى بود قيمت خويش خود كند
  زر تو بريز بر گهر چونك بماند زير زر
  ور بجهيد بر زبر قيمت او است بيشتر
  ما گهريم و اين جهان همچو زرى در امتحان
  شهوت حلق بي نمك شهوت فرج پس دوك
  نيست سزاى مهترى نيست هواى سرورى
  عشق و نياز و بندگى هست نشان زندگى
  آب حيات جستنى جامه در آب شستنى
  در طرب و معاشقه در نظر و معانقه
  نيست روش طرنطران بنگر سوى آسمان
  روز خنوسشان ببين شام كنوسشان ببين غارب و شارقان حق طالب و عاشقان حق
  غارب و شارقان حق طالب و عاشقان حق • مي برمد از او دلم چون دل تو ز مقذرى
  نيست به پيش همتم زو طربى و مفخرى
  زو نخورد شكرلبى فر ندهد به مخبرى
  كان همه است مشترك مي نبود ورا فرى
  سور سگان كافران مي نخورد غضنفرى
  شربت عام كم خورم گر چه بود ز كورى
  با حدى چه خو كنى همچو روان كافرى
  جان خران به بوى آن برنزدى چرا خورى
  شاد نشد به شحنگى هيچ قباد و سنجرى
  برنجهيد بر زبر آن سبك است و ابترى
  بيش كنش نار زر هست عزيز گوهرى
  بر سر زر برآ كه لا گر تو نه اى محقرى
  با سگ و خوك مشترك با خر و گاو همسرى
  همت شاه و سنجرى قبله گه پيمبرى
  در طلب تجليى در نظرى و منظرى
  بر در دل نشستنى تا بگشايدت درى
  فرض بود مسابقه بر دل هر مظفرى
  در تك و پوى اختران هر يك چون مسخرى
  سير نفوسشان ببين گرد سراى مهترى در تك و پوى و در سبق بي قدمى و بي پرى
  در تك و پوى و در سبق بي قدمى و بي پرى


/ 3704