دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غزليات

چشم تو خواب مي رود يا كه تو ناز مي كني

 • چشم تو خواب مي رود يا كه تو ناز مي كنى
  چشم ببسته اى كه تا خواب كنى حريف را
  سلسله اى گشاده اى دام ابد نهاده اى
  عاشق بي گناه را بهر واب مي كشى
  گه به مال ساقيان عقل ز مغز مي برى
  طبل فراق مي زنى ناى عراق مي زنى
  جان و دل فقير را خسته دل اسير را
  پرده چرخ مي درى جلوه ملك مي كنى
  عشق منى و عشق را صورت شكل كى بود
  گنج بلا نهايتى سكه كجاست گنج را غرق غنا شو و خمش شرم بدار چند چند
  غرق غنا شو و خمش شرم بدار چند چند • نى به خدا كه از دغل چشم فراز مي كنى
  چونك بخفت بر زرش دست دراز مي كنى
  بند كى سخت مي كنى بند كى باز مي كنى
  بر سر گور كشتگان بانگ نماز مي كنى
  گه به مال مطربان نغنغه ساز مي كنى
  پرده بوسليك را جفت حجاز مي كنى
  از صدقات حسن خود گنج نياز مي كنى
  تاج شهان همي برى ملك اياز مي كنى
  اينك به صورتى شدى اين به مجاز مي كنى
  صورت سكه گر كنى آن پى گاز مي كنى در كنف غناى او ناله آز مي كنى
  در كنف غناى او ناله آز مي كنى


/ 3704