دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غزليات

ياور من تويى بكن بهر خداى ياريي

 • ياور من تويى بكن بهر خداى ياريى
  ناى براى من كند در شب و روز ناله اى
  كى بفشاردى مرا دست غمى و غصه اى
  ديده همچو ابر من اشك روان نباردى
  دست دراز كردمي گوش فلك گرفتمى
  از سر ماه من كله بستدمى ربودمى
  حق حقوق سابقت حق نياز عاشقت
  حق نسيم بوى تو كان رسدم ز كوى تو
  تا كه نار كرده اى از گل وصل بر سرم
  دارد از تو جزو و كل خرميى و شاديى اى لب من خموش كن سوى اصول گوش كن
  اى لب من خموش كن سوى اصول گوش كن • نيست تو را ضعيفتر از دل من شكاريى
  چنگ براى من كند با غم و سوز زاريى
  گر تو مرا به عاطفت در بر خود فشاريى
  گر تو ز ابر مرحمت بر سر من بباريى
  گر سر زلف خويش را تو به كفم سپاريى
  گر تو شبى به لطف خود خوش سر من بخاريى
  حق زروع جان من كش تو كنى بهاريى
  حق شعاع روى تو كو كندم نهاريى
  بر كف پاى كوششم خار نكرد خاريى
  وز رخ تو درخت گل خجلت و شرمساريى تا كند او به نطق خود نادره غمگساريى
  تا كند او به نطق خود نادره غمگساريى


/ 3704