دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترجيعات

بيست و چهارم

 • بر روى زمين اى جان، اين سايه ى عشق آمد
  كو عالم جسماني؟ كو عالم روحاني؟
  با مشعله ى جانان، در پيش شعاع جان
  چون نار نمايد آن، خود نور بود آخر
  مگريز ز غم اى جان، در درد بجو درمان
  زين جمله گذر كردم ساقي مى جان درده
  اى ساقى روحاني، پيش آر مى جانى
  لب بسته و سرگردان ما را مگذار اى جان
  آن باده ى جان افزا، از دل ببرد غم را
  چون باشد جام جان، خوبى و نظام جان
  گفتم به دل از محنت، باز آى يكى ساعت
  ماهى كه هم از اول با حر بيارامد
  گر آبم در پستي، من بفسرم از هستى در محنت عشق او، درجست دوصد راحت
  در محنت عشق او، درجست دوصد راحت • تا چيست خدا داند از عشق، برين بالا
  كو پا و سر گلها؟ كو كر و فر دلها؟
  تاريك بود انجم، بي مغز بود جوزا
  سوداى كليم الله شد جمله يد بيضا
  كز خار برويد گل، لعل و گهر از خارا
  اى گوشه ى هر زندان با روى خوشت صحرا
  تو چشمه ى حيواني، ما جمله در استسقا
  ساغر هله گردان كن، پر باده ى جان افزا
  چون سور و طرب سازد هر غصه و ماتم را
  كز گفتن نام جان، دل مي برود از جا
  گفتا كه نمي آيم، كاين خار به از خرما
  در جوى نياسايد حوضش نشود مأوا
  خورشيد پرستم من خو كرده در آن گرما زين محنت خوش ترسان كى باشد جز ترسا؟
  زين محنت خوش ترسان كى باشد جز ترسا؟


/ 3704