دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترجيعات

سى و يكم

 • زهى سوداى بي خويشي، كه هيچ از خويش ننديشى
  ز بيخويشى از آن سوتر، همى تابد يكى گوهر
  دو صد مفتى در آن عقلش، همى غلطد در آن نقلش
  همى بيند يكايك را، چنان همچون يقين شك را
  حلالش باد نازيدن، زهى ديد و زهى ديدن كيست آن شاه شمس الدين، ز تبريز نكو آيين
  كيست آن شاه شمس الدين، ز تبريز نكو آيين • كه پس گشتى تو يا پيشي، كه خشتك يا گريبانى
  يكى مه روى سيمين بر، مر او را فر سلطانى
  ز بستان يكى بقلش، زهى بستان و بستانى
  زده از خشم آهك را، به چشم گوهر كانى
  نتان از خويش ببريدن، و او خويش است مي دانى زهى هم شاه و هم شاهين، درين تصوير انسانى
  زهى هم شاه و هم شاهين، درين تصوير انسانى


/ 3704