دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترجيعات

سي و دوم

 • جز اين بنگوييم، وگر نيز بگوييم
  خواهى كه بگوييم، بده جام صبوحى
  هرجا ترشى باشد اندر غم دنيا
  برخيز و بخيلانه در خانه فروبند
  اين مه ز كجا آمد و اين روى چه رويست؟
  هم قادر و هم فاخر و هم اول و آخر
  آن دل كه نلرزيدت و آن چشم كه نگريست
  تا شيد برآرد به سر كوه برآيد
  نگذاردش آن عشق كه سر نيز بخارد
  در شهر چو من گول مگر عشق نديدست؟
  هر داد و گرفتى كه ز بالاست لطيفست
  هر عشوه كه دربان دهدت دفع و بهانه ست
  بر دلبر ما هيچ كسى را مفزاييد
  ور زانك شما را خلل و عيب نمودست
  بسته ست مگر روزن اين خانه ى دنيا
  روزن چو گشاده نبود خانه چو گورست
  آگاه چو نبويت ز آغاز و ز آخر
  تسليم شده در خم چوگان الهى
  در خنب جهان همچو عصيريد گرفتار اى حاجتهايى كه عطاخواه شدستيد
  اى حاجتهايى كه عطاخواه شدستيد • گويند خسيسان كه محالست و علالا
  تا چرخ برقص آيد و صد زهره ى زهرا
  مي غرد و مي پرد از انجاى دل ما
  كانجا كه توى خانه شود گلشن و صحرا
  اين نور خدايست تبارك و تعالا
  اول غم و سودا و بخريد بيضا
  يارب، خبرش ده تو ازين عيش و تماشا
  فرياد برآرد كه تمنيت تمنا
  شاباش زهى سلسله ى جذب و تقاضا
  هر لحظه مرا گيرد اين عشق ز بالا
  گر صادق و جدست و گر عشوه و تيبا
  گويد كه برو هيچ مرو، شاه بخانه ست
  ماننده ى او نيست كسي، ژاژ مخاييد
  آن آينه پاك آمد، معيوب شماييد
  خورشيد برآمد، هله، بر بام برآييد
  تيشه جهت چيست چو روزن نگشاييد؟
  چون گوى بغلتيد كه خوش بي سر و پاييد
  گر در طرب و شادى و، گر رهن بلاييد
  چون نيك بجوشيد، ازين خنب برآييد آخر بخود آييد، شما عين عطاييد
  آخر بخود آييد، شما عين عطاييد


/ 3704