سخن مترجم - سیاست نامه امام علی(علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سیاست نامه امام علی(علیه السلام) - نسخه متنی

محمد محمدی ری شهری، سید محمدکاظم طباطبایی، سید محمود طباطبایی نژاد، محمدعلی مهدوی راد؛ ترجمه: مهدی مهریزی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

سخن مترجم

شخصيّت والاى امير مؤمنان عليه السلام و انديشه هاى بلند و سيره ى خدايى او را، مسلمانان و بسيارى از انديشمندان ديگر اديان، به اجمال مى شناسند. آنچه بر جاى مانده است و شايسته است پژوهشگران بدان رو كنند، ژرفكاوى در درياى بى كرانه ى شخصيّت و سيره ى او و عمق پيمايى در وادى هاى گسترده ى انديشه و دانش اوست، تا برپايه ى دست مايه ها و رهاوردها، از يك سو بتوان انديشه هاى وى را مدوّن و منسجم كرد، و از ديگر سو به راهبردهاى عملى در عرصه ى زندگى فردى و اجتماعى دست يافت.

سياست نامه ى امام على عليه السلام، گامى كوچك است كه با گردآورى و تنظيم متون حديثى و تاريخى و تحليل اجمالى آنها، زمينه ى تدوين انديشه ى سياسى و سياست عملى امام على عليه السلام را فراهم مى كند. مرورى كوتاه بر متون ياد شده، نشان مى دهد كه: عدالت، صداقت، احقاق حقوق، حُرمت نهادن به انسان، تأمين معاش و فراهم آوردن رفاه عمومى، امنيّت، ترويج و گسترش معنويت و... اصول اساسى در مكتب علوى اند، كه ساختار حكومت و اقتدار حاكميت بايد در برابر آنها انعطاف پذير باشد، و امانت بودن حكومت، تنها با توجه به آنها معنا مى يابد.
اينك ترجمه ى فارسى اين مجموعه، تقديم فارسى زبانان و دوستداران فرهنگ اهل بيت عليهم السلام مى گردد، تا آنان نيز در چشيدن شيرينى هاى سخن امام على عليه السلام و التذاذ از زيبايى هاى انديشه ى او سهيم شوند.

/ 170