غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حن فى روض الهوى قلبى كماناح الحمام
 • حن فى روض الهوى قلبى كماناح الحمام
  خون دل تا چند نوشم باده ى نوشين بيار
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  باح دمعى فى الفيافى و استشبت لوعتى
  از فروغ شمع رخسارم منور كن روان
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  فى ضلوعى توقد النيران من شجر النوى
  چون برون از باده ى ياقوت فامم قوت نيست
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  صبحدم دلرا براح روح پرور زنده دار
  هان فى فرط الاسى مذنبت فى قلبى الاسى
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  گفتم از لعل لب جانان برآرم كام جان
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار

  هر که گردد همچو خواجو کشته ى شمشير عشقهر که گردد همچو خواجو کشته ى شمشير عشق

 • قم بتغريد الحمايم و اسقنى كاس المدام
  تا بشويم جامه ى جانرا بب چشم جام
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  خيز و آبى بردل پرآتشم ريز اى غلام
  وز نسيم گلشن وصلم معطر كن مشام
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  فى عيونى توجد الطوفان من ماء الغرام
  قوت جانم ده ز جام باده ى ياقوت فام
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  كان زمان از عالم جان مي رسد دلرا پيام
  غاب فى طول العنا اذغيب عن عينى المنام
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار
  لا تلوموا فى التصابى قلب صلب مستهام
  ضاع فى روم المنى عمرى و ما مك المرام
  چون شما را هست دلبر در برو دل برقرار

  روضه ى فردوس رضوانش فرستد والسلامروضه ى فردوس رضوانش فرستد والسلام

/ 933