غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چو بر قمر ز شب عنبرى نقاب انداخت
 • چو بر قمر ز شب عنبرى نقاب انداخت
  بخون ديده ى ما تشنه شد جهان و رواست
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح
  كباب شد دلم از سوز سينه و آتش عشق
  چه ديده ديده ى خونبار من كه يكباره
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح
  دل ار بلحقه ى شوريدگان كشد چه عجب
  بيا كه ساقى چشمم بياد لعل لبت
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح
  گذشت نغمه ى مطرب ز ابر و غلغل ما
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح

  چو زهره ديد رخ زرد و اشک خواجو گفتچو زهره ديد رخ زرد و اشک خواجو گفت

 • دل شكسته ما را در اضطراب انداخت
  كه ديده بود كه ما را درين عذاب انداخت
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح
  ببرد آبم و خون در دل كباب انداخت
  بقصد خونم ازينسان سپر بر آب انداخت
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح
  مرا كه زلف تو در حلق جان طناب انداخت
  ز اشك در قدح آبگون شراب انداخت
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح
  نمود طلعت و آتش در آفتاب انداخت
  خروش دردل نالنده ى رباب انداخت
  عروس مهوش ساغر نگر كه وقت صبوح

  که مهر در قدح زر شراب ناب انداختکه مهر در قدح زر شراب ناب انداخت

/ 933