غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گر چه من آب رخ از خاك درت يافته ام
 • گر چه من آب رخ از خاك درت يافته ام
  چون توانم كه دل از مهر رخت برگيرم
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من
  بنشين يكدم و برآتش تيزم منشان
  در شب تيره بسى نوبت مهرت زده ام
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من
  خسرو از شكر شيرين بهمه عمر نيافت
  بچه مانند كنم نقش دلاراى ترا
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من
  اى دل خسته چه حالست كه از درد فراق
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من

  تا خبر يافته ئى زان بت مهوش خواجوتا خبر يافته ئى زان بت مهوش خواجو

 • گرد خاطر همه از رهگذرت يافته ام
  زانكه چون صبح به سحرت يافته ام
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من
  كه بدود دل و سوز جگرت يافته ام
  تا سحرگه رخ همچون قمرت يافته ام
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من
  آن حلاوت كه ز شور شكرت يافته ام
  زانكه هر لحظه برنگى دگرت يافته ام
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من
  هر چه من يافته ام از نظرت يافته ام
  هردم از بار دگر خسته ترت يافته ام
  گر چه رفتى و نظر باز گرفتى از من

  خبرت هست که من بيخبرت يافته امخبرت هست که من بيخبرت يافته ام

/ 933