غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلامى به جانان فرستاده ام
 • سلامى به جانان فرستاده ام
  زهى شوخ چشمى كه من كرده ام
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  شكسته گياهى من خشك مغز
  تو اين بي حيائى نگر كز هوا
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  مرا شرم بادا كه پاى ملخ
  به تحفه كهن زنگى مست را
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  عصا پاره ئى از كف عاصى
  غبارى فرو رفته از آستان
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  كهن خرقه ى مفلسى ژنده پوش
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى

  سخنهاى خواجو ز ديوانگىسخنهاى خواجو ز ديوانگى

 • به آرام دل جان فرستاده ام
  كه جان را بجانان فرستاده ام
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  بگلزار رضوان فرستاده ام
  سوى بحر باران فرستاده ام
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  بنزد سليمان فرستاده ام
  به اردوى خاقان فرستاده ام
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  بموسى عمران فرستاده ام
  بايوان كيوان فرستاده ام
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى
  سوى آب حيوان فرستاده ام
  بتشريف سلطان فرستاده ام
  ز سرچشمه ى پارگين قطره ئى

  يکايک بديوان فرستاده اميکايک بديوان فرستاده ام

/ 933