غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هردم آرد باد صبح از روضه ى رضوان پيام
 • هردم آرد باد صبح از روضه ى رضوان پيام
  ماه ساقى حور عين و جام صافى كورست
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد
  پختگان را خام و خامان را شراب پخته ده
  بر سر كوى خرابان از خرابى چاره نيست
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد
  گر مريد پير ديرى خرقه خمرى كن بمى
  كام دل خواهى برو گردن بناكامى بنه
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد
  آنكه در خلوتگه خاصش مجال عام نيست
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد

  باد بر خاک عراق از ديده ى خواجو درودباد بر خاک عراق از ديده ى خواجو درود

 • كاخر اى دلمردگان جز باده من يحيى العظام
  خاصه اين ساعت كه صحن باغ شد دارالسلام
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد
  حيف باشد خون رز در جوش و ما زينگونه خام
  نام نيكو پيش بدنامان بود ننگى تمام
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد
  زشت باشد دلق نيلى و شراب لعل فام
  در دهان شير مي بايد شدن بر بوى كام
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد
  ننگ باشد پيش عاشق هر كه ياد آرد ز نام
  لطف او عامست و عشق او نصيب خاص و عام
  عار باشد نزد عارف هر كه فخر آرد بزهد

  باد بر دارالسلام از آدم خاکى سلامباد بر دارالسلام از آدم خاکى سلام

/ 933