غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چشم پرخواب گشودى و ببستى خوابم
 • چشم پرخواب گشودى و ببستى خوابم
  آنچنان تشنه لعل لب سيراب توام
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك
  دوش هندوى تو در روى تو روشن مي گفت
  آرزو مي كندم با تو شبى در مهتاب
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك
  من مگر چشم تو در خواب ببينم هيهات
  رفتم ار جان بدهم در طلبت عمر تو باد
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك
  راست چون چشم خوشت مست شوم در محراب
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك

  همچو خاک ره اگر خوار کنى خواجو راهمچو خاک ره اگر خوار کنى خواجو را

 • و آتش چهره نمودى و ببردى آبم
  كاب سرچشمه ى حيوان نكند سيرابم
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك
  كه مرا بيش مسوزان كه قوى در تابم
  كه بود زلف سياهت شب و رخ مهتابم
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك
  اين خيالست من خسته مگر در خوابم
  ور بمانم شرف بندگيت دريابم
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك
  با وصالت نكند آرزوى سنجانم
  گر بود گوشه ى ابروى كژت محرابم
  بوصالت كه ره باديه بر روى خسك

  برنگردم ز درت تا چه رسد زين بابمبرنگردم ز درت تا چه رسد زين بابم

/ 933