غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دل گل زنده گردد از دم خم
 • دل گل زنده گردد از دم خم
  روح پاكست چشم عيسى جام
  داد عيش از ربيع بستانيم
  تا شوى محرم حريم حرم
  در شبستان مى پرستان كش
  داد عيش از ربيع بستانيم
  خيز تا صبحدم فرو شوئيم
  شاهدان خميده گيسو را
  داد عيش از ربيع بستانيم
  داد عيش از ربيع بستانيم
  جان خواجو اگر بوقت صبوح
  داد عيش از ربيع بستانيم

  مى خامش بخاک بر ريزيدمى خامش بخاک بر ريزيد

 • گل دل تازه گردد از نم خم
  خون لعلست اشك مريم خم
  داد عيش از ربيع بستانيم
  غوطه ئى خور بب زمزم خم
  شاهد جام را ز طارم خم
  داد عيش از ربيع بستانيم
  گل روى قدح بشبنم خم
  زلف پرخم كشيم در خم خم
  داد عيش از ربيع بستانيم
  بطلوع مه محرم خم
  همچو ساغر برآيد از غم خم
  داد عيش از ربيع بستانيم

  تا دگر زنده گردد از دم خمتا دگر زنده گردد از دم خم

/ 933