غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من از آن لحظه كه در چشم تو ديدم مستم
 • من از آن لحظه كه در چشم تو ديدم مستم
  ديشب آندل كه بزنجير نگه نتوان داشت
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد
  اين خياليست كه در گرد سمند تو رسم
  هر كه با زلف گرهگير تو پيوندى ساخت
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد
  من نه امروز بدام تو در افتادم و بس
  تا برفتى نتوانم كه شبى تا دم صبح
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد
  گركنم جامه به خونابه نمازى چه عجب
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد

  باز خواجو که مرا کوفته خاطر مي داشتباز خواجو که مرا کوفته خاطر مي داشت

 • كارم از دست برون رفت كه گيرد دستم
  بيخود آوردم و در حلقه ى زلفت بستم
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد
  زانكه چون خاك بزير سم اسبت پستم
  ببريدم ز همه خلق و درو پيوستم
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد
  كه گرفتار غم عشق توام تا هستم
  از دل و ديده درودت ز قفا نفرستم
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد
  كه برون رفت عنان از كف و تير از شستم
  كه ز جان دست بخون دل ساغر شستم
  بيش ازينم هدف تير ملامت مكنيد

  برگرفتم ز دل سوخته و وارستمبرگرفتم ز دل سوخته و وارستم

/ 933