غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امروز كه من عاشق و ديوانه و مستم
 • امروز كه من عاشق و ديوانه و مستم
  اى لعبت ساقى بده آن باده ى باقى
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم
  با خود چو دمى خش ننشستم بهمه عمر
  گر بيدل و دينم چه بود چاره چو اينم
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم
  مي برد دلم نرگس مخمورش و مي گفت
  رفتى و مرا برسرآتش بنشاندى
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم
  در چنبر گردون ز دمى چنگ بلاغت
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم

  تا در عقب پير خرابات نرفتمتا در عقب پير خرابات نرفتم

 • كس نيست كه گيرد بشرابى دو سه دستم
  تا باده پرستى كنم و خود نپرستم
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم
  برخاستم از بند خود و خوش بنشستم
  ور عاشق و مستم چه توان كرد چو هستم
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم
  كاى همنفسان عيب مگيريد كه مستم
  باز آى كه از دست تو برخاك نشستم
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم
  از كفر سر زلف تو زنار ببستم
  با اين همه از چنبر زلف تو نجستم
  چون حلقه ى گيسوى تو از هم بگشودم

  از درد سر و محنت خواجو بنرستماز درد سر و محنت خواجو بنرستم

/ 933