غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تخفيف كن از دور من اين باده كه مستم
 • تخفيف كن از دور من اين باده كه مستم
  بر بوى سر زلف تو چون عود برآتش
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت
  در حال كه من دانه ى خال تو بديدم
  ديشب دل ديوانه ى بگسسته عنانرا
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت
  با چشم تو گفتم كه مكن عربده جوئى
  زان روز كه رخسار چو خورشيد تو ديدم
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت
  شايد كه ز من خلق جهان دست بشويند
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت

  هر چند شکستى دل خواجو بدرستىهر چند شکستى دل خواجو بدرستى

 • وزغايت مستى خبرم نيست كه هستم
  مي سوزم و مي سازم و با دست بدستم
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت
  در دام تو افتادم و از جمله برستم
  زنجير كشان بردم و در زلف تو بستم
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت
  گفت از نظرم دور شو اين لحظه كه مستم
  چون سنبل هندوى تو خورشيد پرستم
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت
  آن لحظه كه بى قامت خوبت بنشستم
  گر در غمت از هر دو جهان دست نشستم
  آهنگ سفر كردى و برخاست قيامت

  کان عهد که با زلف تو بستم نشکستمکان عهد که با زلف تو بستم نشکستم

/ 933