غزلیات نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روزگارى روى در روى نگارى داشتم
 • روزگارى روى در روى نگارى داشتم
  همچو بلبل مي خروشيدم بفصل نوبهار
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت
  خوف غرقابم نبود و بيم موج از بهرآنك
  از كمين سازان كسى نگشود بر قلبم كمان
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت
  گر غمم خون جگر مي خورد هيچم غم نبود
  درنفس چون بادم از خاطر برون بردى غبار
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت
  چرخ بد مهرش كنون كز من به دستان در ربود
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت

  همچو خواجو با بد و نيک کسم کارى نبودهمچو خواجو با بد و نيک کسم کارى نبود

 • راستى را با رخش خوش روزگارى داشتم
  زانكه در بستان عشرت نوبهارى داشتم
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت
  كز ميان قلزم محنت كنارى داشتم
  چون بميدان زان صفت چابك سوارى داشتم
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت
  از براى آنكه چون او غمگسارى داشتم
  گر بديدى كز گذار او غبارى داشتم
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت
  گر چه هر ساعت نشيمن در ديارى داشتم
  گوئيا در خواب مي بينم كه يارى داشتم
  داشتم يارى كه يكساعت ز من غيبت نداشت

  ليک با او داشتم گر زانکه کارى داشتمليک با او داشتم گر زانکه کارى داشتم

/ 933