غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صبحدم دل را مقيم خلوت جان يافتم
 • صبحدم دل را مقيم خلوت جان يافتم
  چون بمهمانخانه ى قدسم سماع انس بود
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  باغ جنت را كه طوبى زو گياهى بيش نيست
  عقل كافى را كه لوح كاف و نون محفوظ اوست
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  خضر خضراپوش علوى چون دليل آمد مرا
  طائر جان كوتذرو بوستان كبرياست
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  چون در اين مقصوره ى پيروزه گشتم معتكف
  در بيابانى كزو وادى ايمن منزليست
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  گر بگويم روشنت دانم كه تكفيرم كنى
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر

  چشم خواجو را که در بحرين بودى جوهرىچشم خواجو را که در بحرين بودى جوهرى

 • از نسيم صبح بوى زلف جانان يافتم
  آسمان را سبزه اى برگوشه ى خوان يافتم
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  شاخ برگى بر كنار طاق ايوان يافتم
  درمقام بيخودى طفل دبستان يافتم
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  خويشتن را بر كنار آب حيوان يافتم
  در رياض وحدتش مرغ خوش الحان يافتم
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  قطب را در كنج خلوت سبحه گردان يافتم
  روح را هارون راه پور عمران يافتم
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر
  خويشتن را نوح و آب ديده طوفان يافتم
  كاندرين ره كافرى را عين ايمان يافتم
  بسكه خواندم لاتذر بر خويش و گشتم نوحه گر

  در فروش رسته ى بازار عمان يافتمدر فروش رسته ى بازار عمان يافتم

/ 933