غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدانكه بوى تو آورد صبحدم بادم
 • بدانكه بوى تو آورد صبحدم بادم
  عنان باد نخواهم ز دست داد كنون
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات
  مرا حكايت آن مرغ زيرك آمد ياد
  ز دست ديده دلم روز و شب بفريادست
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات
  مگر كه سر بدهم ورنه من ز سر ننهم
  چو دجله گشت كنارم در آرزوى شبى
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات
  مگر بگوش تو فرياد من رساند باد
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات

  مگو که شيفته بر گلبنى شدى خواجومگو که شيفته بر گلبنى شدى خواجو

 • وگرنه از چه سبب دل بباد مي دادم
  ولى چه سود كه در دست نيست جز بادم
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات
  بپاى خويش چو در دام عشقت افتادم
  اگر چه من همه از دست دل بفريادم
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات
  اميد وصل درين ره چو پاى بنهادم
  كه باد صبحدم آرد نسيم بغدادم
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات
  ز پيشم ار چه برفتى نرفتى از يادم
  وگرنه گر تو توئى كى رسى بفريادم
  گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات

  که بيتو از گل و بلبل چو سوسن آزادمکه بيتو از گل و بلبل چو سوسن آزادم

/ 933