غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در چمن دوش ببوى تو گذر مي كردم
 • در چمن دوش ببوى تو گذر مي كردم
  پاى سرو از هوس قد تو مي بوسيدم
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد
  سخن طوطى خطت به چمن مي گفتم
  چشم نرگس به خيال نظرت مي ديدم
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد
  چون صبا سلسله ى سنبل تر مي افشاند
  هر زمانم كه نظر بر رخ گل مي افتاد
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد
  مشعل مه بدم سر فرو مي كشتم
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد

  چون فغان دل خواجو بفلک بر مي شدچون فغان دل خواجو بفلک بر مي شد

 • قدح لاله پر از خون جگر مي كردم
  در گل از حسرت روى تو نظر مي كردم
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد
  نسبت پسته تنگت بشكر مي كردم
  وانگه از ناوك چشم تو حذر مي كردم
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد
  ياد آن گيسوى چون عنبر تر مي كردم
  صفت روى تو با مرغ سحر مي كردم
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد
  تيرآه از سپر چرخ بدر مي كردم
  شمع خاور ز دل سوخته بر مي كردم
  چون كمانخانه ى ابروى تو مي كردم ياد

  کار دل همچو فلک زير و زبر مي کردمکار دل همچو فلک زير و زبر مي کردم

/ 933