مي گذشتى و من از دور نظر مي كردم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مي گذشتى و من از دور نظر مي كردم
 • مي گذشتى و من از دور نظر مي كردم
  خرقه ى ابر بخونابه فرو مي بردم
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم
  چون بجز ماه نديدم كه برويت مانست
  تا مگر با تو بزر وصل مهيا گردد
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم
  هرنفس كز دهن تنگ تو مي كردم ياد
  دهن غنچه ى سيراب چو خندان مي شد
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم
  چون بياد لب ميگون تو مي خورد شراب
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم • خاك پايت همه برتارك سر مي كردم
  دامن كوه پر از لعل و گهر مي كردم
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم
  نسبت روى تو زانرو بقمر مي كردم
  مس رخسار ز سوداى تو زر مي كردم
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم
  ملك هستى ز دل تنگ بدر مي كردم
  ياد آن پسته ى چون تنگ شكر مي كردم
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم
  دهن چشمه پر از للى تر مي كردم
  جام خواجو همه پرخون جگر مي كردم
  چهره ى باغ بخونابه فرو مي شستم/ 933