با روى چون گلنارش از برگ سمن باز آمدم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

با روى چون گلنارش از برگ سمن باز آمدم
 • با روى چون گلنارش از برگ سمن باز آمدم
  تا آن نگار سيمبر شد شمع ايوانى دگر
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا
  گفتم ببينم روى او يا راه يابم سوى او
  از عشق آن جان جهان بگذشتم از جان و جهان
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا
  چون باد صبح از بوستان آورد بوى دوستان
  تا برگ گلبرگ رخش دارم ندارم برگ گل
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا
  وقتى اگر من پيش ازين با خود ز راه بيخودى
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا

  خواجو به کام دوستان سوى وطن باز آمدىخواجو به کام دوستان سوى وطن باز آمدى

 • با زلف عنبر بارش از مشك ختن باز آمدم
  مردم چو شمع انجمن وز انجمن باز آمدم
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا
  رفتم ز جان در كوى او وز جان و تن باز آمدم
  وز مهر آن سرو روان از نارون باز آمدم
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا
  رفتم ز شوق از خويشتن وز خويشتن باز آمدم
  تا آمدم در كويش از طرف چمن باز آمدم
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا
  گر زانكه دارى ماجرا بازآ كه من باز آمدم
  گفتم كزو باز آيم از باز آمدن باز آمدم
  مي رفت و مي گفت اى گدا از من بيازردى چرا

  اى دوستان از آمدن سوى وطن باز آمدماى دوستان از آمدن سوى وطن باز آمدم

/ 933