نكنم حديث شكر چو لبت گزيدم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكنم حديث شكر چو لبت گزيدم
 • نكنم حدي شكر چو لبت گزيدم
  بتو كى توان رسيدن چو ز خويش رفتم
  چه نكردم از وفا تا بتو ميل كردم
  چه فروشى آب رويم كه بملك عالم
  ندهم كنون ز دستت كه ز دست رفتم
  چه نكردم از وفا تا بتو ميل كردم
  چه نكردم از وفا تا بتو ميل كردم
  كه برد خبر به يارم كه ز اشتياقش
  چه نكردم از وفا تا بتو ميل كردم

  نکشيده زلف عنبر شکنش چو خواجونکشيده زلف عنبر شکنش چو خواجو

 • چه كنم نبات مصرى چو شكر مزيدم
  ز تو چون توان بريدن چو ز خود بريدم
  چه نكردم از وفا تا بتو ميل كردم
  نفروشم آرزويت كه بجان خريدم
  نروم ز پيش تيغت كه بجان رسيدم
  چه نكردم از وفا تا بتو ميل كردم
  چه نديدم از جفا تا ز تو هجر ديدم
  ز خبر برفتم از وى چو خبر شنيدم
  چه نكردم از وفا تا بتو ميل كردم

  نتوان بشرح گفتن که چها کشيدمنتوان بشرح گفتن که چها کشيدم

/ 933