نشان روى تو جستم به هر كجا كه رسيدم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نشان روى تو جستم به هر كجا كه رسيدم
 • نشان روى تو جستم به هر كجا كه رسيدم
  چه رنجها كه نيامد برويم از غم رويت
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت
  هزار نيش جفا از تو نوش كردم و رفتم
  كدام يار جفا كز تو احتمال نكردم
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت
  ترا بديدم و گفتم كه مهر روز فروزى
  بجاى من تو اگر صد هزار دوست گزيدى
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت
  بسى تو عهد شكستى كه من رضاى تو جستم
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت

  از آن زمان که چو خواجو عنان دل بتو دادماز آن زمان که چو خواجو عنان دل بتو دادم

 • ز مهر در تو نشانى نديدم و نشنيدم
  چه جورها كه ز دست تو در جهان نكشيدم
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت
  هزار تير بلا از تو خوردم و نرميدم
  كدام شربت خونابه كز غمت نچشيدم
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت
  ولى چه سود كه يك ذره مهر از تو نديدم
  بدوستى كه بجاى تو ديگرى نگزيدم
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت
  وفا و مهر نديدم چو نيك در نگرديدم
  بسى تو مهر بريدى كه از تو من نبريدم
  جهان بروى تو مي ديدم ار چه همچو جهانت

  بجان رسيدم و هرگز بکام دل نرسيدمبجان رسيدم و هرگز بکام دل نرسيدم

/ 933